Zašto kondenzacioni kotlovi

Zašto kondenzacioni kotlovi

 

Kondenzacioni kotlovi na gas

 

Ako koristite gas (zemni ili tečni naftni gas) kao energent ili razmišljate o tome, a želite da obezbedite maksimalan komfor uz najveću moguću energetsku efikasnost onda je kondenzacioni uređaj pravi izbor. Kondenzaciona tehnika spada u najčistije i najštedljivije vrste generisanja toplote.

Za razliku od tradicionalnih (konvencionalnih) kotlova na gas, gde produkti sagorevanja odlaze dalje u atmosferu sa preostalom količinom

energije u vodenoj pari, kod kondenzacionih kotlova se vodena para pothlađuje do promene faze iz gasovitog u tečno stanje, i tako oslobođena toplota (latentna toplota – toplota promene faze) se vraća i koristi u sistemu grejanja. Na ovaj način kondenzacioni kotlovi na godišnjem nivou ostvaruju uštedu u potrošnji goriva i do 30% u odnosnu na klasične, a dodatno bitno smanjuju i emisiju štetnih gasova.

Ovaj tip kotlova je najpogodnije rešenje kako kod novogradnje gde se vodi računa o kvalitetu objekta i uobičajeno ide na niskotemperaturske sisteme grejanja, ali i kod modernizacije objekata (primena uobičajenih mera – zamena stolarije, postavljanje izolacije i sl.) koja uvek za posledicu ima smanjenje potrebne temperature u sistemu grejanja. Što je ova temperatura niža, to je i efekat kondenzacije viši, a time i ušteda za korisnika bez narušavanja komfora.

Kondenzacioni kotlovi, ako je to potrebno, naravno mogu raditi i na visokim temperaturama, a kao jedno od najboljih rešenja u smislu maksimalnog efekta kondenzacije se pokazalo njihovo klizno vođenje temperature kotlovske vode prema spoljnoj temperaturi vazduha koju kotlovskom kontroleru dojavljuje adekvatni senzor. Učestale promene spoljašnje temperature u toku grejne sezone dodatno potenciraju njihov smisao, i ovi kotlovi će modulacijom prilagoditi kapacitet aktuelnim potrebama.

Dodatna prednost kondenzacionih kotlova je dug radni vek jer navedena tehnologija ne dozvoljava kompromis po pitanju kvaliteta materijala za izradu kotla – pre svega izmenjivača (nerđajući čelik se pokazao kao izuzetno pogodan), gorionika, ali i ostalih delova koji dolaze u kontakt sa kondenzatom. Jednostavna i brza montaža i uklopiv dizajn su standard. Kao sporedni efekat rada ovih uređaja dolazi do pojave kondenzata (u zavisnosti od radnih uslova uređaja orjentaciono do nekoliko litara na dan za kućne aparate) koji se bez ikakvog dodatnog tretmana gravitaciono odvodi dalje u kanalizacioni sistem.

Porast cene goriva na svetskom nivou i briga o ekologiji, doveli su do Evropske direktive koja je od 2015. dozvolila jedino proizvodnju i prodaju kondenzacionih kotlova u Evropskoj uniji. Iako i dalje nismo deo iste, i u Srbiji uveliko raste trend prodaje ovog tipa kotlova, i počinje da prevazilazi broj prodatih konvencionalnih kotlova. Možda bi najbolje poređenje bilo sa automobilom i pažnjom koja se posvećuje prilikom njegovog izbora vezano za potrošnju. Moglo bi se orjentaciono reći da jedan kotao godišnje „pređe“ između 40 i 60 hiljada kilometara, a to dovoljno govori o potencijalu za uštedu.

Veliki volumen proizvodnje kondenzacionih kotlova je uticala na pad cene ovih proizvoda u poslednjih nekoliko godina, a porast cene goriva i odgovarajuće regulative i subvencije su dale dodatni stimulans, pa je jasno zašto se korisnici čak i kod manjih objekata najpre odlučuju za ovakvo rešenje, a pogotovu u slučaju nešto većih kapaciteta kada se period amoritizacije svede na manji i od 3 godine.

 

Pogledajte kompletnu ponudu kondenzacionih kotlova ovde.

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo