Kombinovani bojleri u sebi imaju ugrađen cevni izmenjivač toplote, koji omogućuje kombinovanje električnog i nekog drugog izvora energije (iz sistema centralnog grejanja) za dobijanje tople vode.Voda koja ulazi u kombinovani bojler iz spoljnog sistema prolazi kroz izmenjivač u obliku spirale, koji zagreva vodu u bojleru. Pored izmenjivača u ove bojlere ugrađen je i električni grejač, koji je u funkciji kada se ne koristi izmenjivač toplote.

Akumulatori toplote se koriste za skladištenje (akumulaciju), čuvanje tople vode koju kotao proizvede, poboljšanje perfomansi sistema i uštedu energenta. Preporučuje se za sve sisteme grejanja a posebno na čvrsto gorivo. Akumulator toplote obezbeđuje optimalan radni režim kotla, dozvoljavajući njegovo funkcionisanje maksimalnom snagom čak i kada sistem grejanja ne koristi svu toplotnu energiju. Sav višak toplotne energije se akumulira i čuva u akumulatoru toplote i koristi se kada se voda u sistemu sama po sebi ohladi.

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo