U sistemima centralnog grejanja ekspanziona posuda je sigurnosni uređaj. Prilikom zagrevanja vode od temperature okoline do radne temperature, njena zapremina se povećava, stvarajući tzv. „višak vode“, koji prima upravo eskpanziona posuda. Ekspanzione posude mogu biti otvorene ili zatvorene, dok su danas znatno češće u upotrebi zatvorene ekspanzione posude. Postoje različite vrste i konstrukcije ekspanzionih posuda, u zavisnosti od veličine samog sistema centralnog grejanja. Kada su u pitanju manje instalacije, najčešće su u primeni ekspanzione posude sa membranom. U zatvorenim sistema centralnog grejanja u cilju zaštite obavezno se na ekspanzioni sud ili sigurnosni vod postavlja sigurnosni ventil. Ventil se otvara i propušta deo vode van sistema, ukoliko se pritisak povisi iznad dozvoljenog, čime se snižava pritisak.

Vrh