U sistemima centralnog grejanja ekspanziona posuda je sigurnosni uređaj. Prilikom zagrevanja vode od temperature okoline do radne temperature, njena zapremina se povećava, stvarajući tzv. „višak vode“, koji prima upravo eskpanziona posuda. Ekspanzione posude mogu biti otvorene ili zatvorene, dok su danas znatno češće u upotrebi zatvorene ekspanzione posude. Postoje različite vrste i konstrukcije ekspanzionih posuda, u zavisnosti od veličine samog sistema centralnog grejanja. Kada su u pitanju manje instalacije, najčešće su u primeni ekspanzione posude sa membranom. U zatvorenim sistema centralnog grejanja u cilju zaštite obavezno se na ekspanzioni sud ili sigurnosni vod postavlja sigurnosni ventil. Ventil se otvara i propušta deo vode van sistema, ukoliko se pritisak povisi iznad dozvoljenog, čime se snižava pritisak.

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo