Klima uređaji se sastoje iz dve jedinice: spoljašnje i unutrašnje kao i katalizacionih sistema za povezivanje kroz koje prolazi freon. U primeni klima uređaja najčešće nailazimo na pojam split-sistem. Kod klima uređaja spoljna jedinica se sastoji od kompresora i kondenzatora, dok se u unutrašnjoj jedinici nalazi isparivač.
Spoljna i unutrašnja jedinica povezane su izolovanim bakarnim cevima u kojima se nalazi radna materija – freon.

Vrh