Kotlovi na čvrsto gorivo su uređaji u kojima se vrši sagorevanje čvrstog goriva (ugalj, ogrevno drvo i briketi.) a razvijena toplota predaje se radnom fIuidu (voda u sistemima toplovodnog grejanja) koji služi kao prenosilac toplote do mesta njenog korisćenja. Kotlovi na čvrsto gorivo u zavisnosti od materijala od koga su izrade mogu biti liveni (napravljeni od sivig liva) ili čelični.

Vrh

POŠTOVANI,

ZBOG PREKIDA ADSL LINIJE TELEKOMA SRBIJE USLED KRAĐE KABLOVA, TELEFON SA BROJEM 011 3096 999 TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI.

MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE NA BROJ 062 221 091