Merni instrumenti (merna oprema) se koriste za merenje određenih fizičkih veličina čije stanje nam govoru da li sistem centralnog grejanja funkcioniše ispravno, odnosno da li se proces grejanja odvija efikasno. U vašoj instalaciji se nalaze sledeći instrumenti: termometar (temperatura radnog fluida), termomanometar (daje informaciju i o temperaturi i o pritisku), manometar (pritisak u instalaciji) i dr.

Kako bi se poboljšala efikasnost sistema grajanja, smanjila potrošnja energenata a samim tim i smanjila cena eksplatacije sistema primenjuju se razne vrste regulacionih uređaja poput termostata.

Vrh

Group Protem Vam želi srećnu Novu godinu i Božić!

Želimo vam svako dobro, uspeh i sreću u predstojećoj 2022. godini,
a pre svega dobrog zdravlja.

Ovim putem vam dostavljamo i sledeće informacije:
- poslednji radni dan u ovoj godini je petak 31.12.
- firma neće raditi 03. i 07.01.2022. godine,
- u periodu od 04. do 16.01.2022. godine planiran je popis,
- prvi standardni radni dan firme u narednoj godini je planiran za 17.01.2022. godine.

Za sve dodatne informacija rado stojimo na raspolaganju.
Svako dobro!