Merni instrumenti (merna oprema) se koriste za merenje određenih fizičkih veličina čije stanje nam govoru da li sistem centralnog grejanja funkcioniše ispravno, odnosno da li se proces grejanja odvija efikasno. U vašoj instalaciji se nalaze sledeći instrumenti: termometar (temperatura radnog fluida), termomanometar (daje informaciju i o temperaturi i o pritisku), manometar (pritisak u instalaciji) i dr.

Kako bi se poboljšala efikasnost sistema grajanja, smanjila potrošnja energenata a samim tim i smanjila cena eksplatacije sistema primenjuju se razne vrste regulacionih uređaja poput termostata.

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo