Merni instrumenti (merna oprema) se koriste za merenje određenih fizičkih veličina čije stanje nam govoru da li sistem centralnog grejanja funkcioniše ispravno, odnosno da li se proces grejanja odvija efikasno. U vašoj instalaciji se nalaze sledeći instrumenti: termometar (temperatura radnog fluida), termomanometar (daje informaciju i o temperaturi i o pritisku), manometar (pritisak u instalaciji) i dr.

Kako bi se poboljšala efikasnost sistema grajanja, smanjila potrošnja energenata a samim tim i smanjila cena eksplatacije sistema primenjuju se razne vrste regulacionih uređaja poput termostata.

Vrh

POŠTOVANI,

ZBOG PREKIDA ADSL LINIJE TELEKOMA SRBIJE USLED KRAĐE KABLOVA, TELEFON SA BROJEM 011 3096 999 TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI.

MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE NA BROJ 062 221 091