Solarni sistemi moraju biti ispunjeni solarnim fluidom (antifrizom) i moraju raditi u opsegu temperatura od -30 do +200 C. Zbog toga je važno da se u solarne sisteme ugrađuje originalna BOSCH oprema koja garantuje pouzdan i dug radni vek.

Solarna ekspanziona posuda predviđena za više temperature, guma koja podnosi antifriz.

Solarni fluid za zaštitu sistema od zamrzavanja.

Solarni mešni ventili za sisteme podrške grejanja i grejanje bazena.

Solarni senzori kolektorskih polja.

pH-indikatorski štapići za proveru zaštite od korozije tečnosti.
 

Vrh