Proizvodjac

Pelet

  • grid
  • list


Drveni pelet je vosokokalorično gorivo koje se dobija posebnim procesom mlevenja, sušenja i presovanja, od različitih vrsta materijala biološkog porekla - piljevine i strugotine suvog drveta, bez dodavanja vezivnih sredstava. Pelet se proizvodi pod izrazito visokim pritiskom koji podiže temperaturu drveta i na taj način stvara prirodni lepak. Zahvaljujući tome, ovoj masi se ne dodaju hemijska vezivna sredstva, te se drveni pelet smatra najčistijim gorivom za svakodnevnu upotrebu, u potpunosti ne škodljivim za čovekovo zdravlje i prirodnu okolinu. Granule drvenog peleta su ćilindričnog oblika, prečnika 6 - 8 mm i dužine 30 - 40 mm.

Pelet spada u obnovljive izvore energije. Nakon sagorevanja ovog goriva, nastaje samo 0,8% do 1 % pepela. U procesu sagorevanja uticaj ugljen dioksida je minimalan. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosac CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemariva količina CO2, gotovo da ga nema. Količina od 2 kg drvenih peleta odgovara energetskom ekvivalentu od 1litra lož ulja.

Prednosti drvenog peleta:

  • Odsustvo štetnih gasova pri sagorevanju
  • Iskorišcenost do 98%
  • Ekonomski isplativo gorivo (1 tona zamenjuje 3-4 kubna metra drveta)
  • Energetska vrednost peleta je oko 18000 MJ/t (5 kW/h)
  • Pelet ima vlažnost od 6% do 8% što mu daje visoku energetsku vrednost.
Vrh

Poštovani saradnici,

Želimo vam svako dobro i uspeh u zajedničkoj borbi u cilju sprečavanja širenja virusa SARS-Cov-2 ( COVID-19).
 

Privredno društvo Group Protem d.o.o. Beograd ovim putem vas informiše da će usled mera koje je preduzela država Srbija i proglašenja vanrednog stanja poštovati navedene mere, Uredbe i preporuke.
 

Obezbeđeni su uslovi rada zaposlenih (za koje je to moguće) od kuće, a u slučaju eventualne neophodnosti dolaska u firmu biće poštovana sva definisana pravila. Firma nastavlja sa normalnim prijemom porudžbina i isporučivanjem opreme uz pridržavanje svih higijenskih zahteva.
 

Molimo vas da svu komunikaciju sprovodimo putem telefona ili u elektronskoj formi.
 

Radno vreme firme i magacina je od ponedeljka do petka od 08:00 do 14:00h.
 

Na interent stranici http://www.groupprotem.com/kontakt možete pronaći sve kontakte odgovarajućih zaposlenih.
 

Za opšta pitanja i informacije molimo Vas da nas kontaktirate preko broja telefona 011 3096 999 ili e-mail adrese  info@protem.co.rs.
 

Svako dobro žele vam zaposleni Group Protem d.o.o.!