U sistemu centralnog grejanja, osnovni sistem regulacije protoka grejnih tela se obavlja ventilima. Radijatorski ventili se najčešće postavljaju u paru, gornji i donji ventil (navijak) koji se koristi za potpuno zatvaranje protoka fluida ka grejnom telu i za balansiranje. Radijatorski ventili mogu biti ugaoni i pravi, koji se povezuju sa cevima pomoću fitinga sa spoljnim i unutrašnjim navojem. Termostatski radijatorski ventili služe da u kombinaciji sa termostatskom glavom automatski održavaju sobnu temperaturu tačno na podešenom nivou ne zavisno od promena vremenskih uslova, prisustva ljudi, električnog osvetljenja i dr. To podešavanje temperature se postiže okretanjem termo glave u određeni položaj.

Vrh

Poštovani saradnici,

Želimo vam svako dobro i uspeh u zajedničkoj borbi u cilju sprečavanja širenja virusa SARS-Cov-2 ( COVID-19).
 

Privredno društvo Group Protem d.o.o. Beograd ovim putem vas informiše da će usled mera koje je preduzela država Srbija i proglašenja vanrednog stanja poštovati navedene mere, Uredbe i preporuke.
 

Obezbeđeni su uslovi rada zaposlenih (za koje je to moguće) od kuće, a u slučaju eventualne neophodnosti dolaska u firmu biće poštovana sva definisana pravila. Firma nastavlja sa normalnim prijemom porudžbina i isporučivanjem opreme uz pridržavanje svih higijenskih zahteva.
 

Molimo vas da svu komunikaciju sprovodimo putem telefona ili u elektronskoj formi.
 

Radno vreme firme i magacina je od ponedeljka do petka od 08:00 do 14:00h.
 

Na interent stranici http://www.groupprotem.com/kontakt možete pronaći sve kontakte odgovarajućih zaposlenih.
 

Za opšta pitanja i informacije molimo Vas da nas kontaktirate preko broja telefona 011 3096 999 ili e-mail adrese  info@protem.co.rs.
 

Svako dobro žele vam zaposleni Group Protem d.o.o.!