U sistemu centralnog grejanja, osnovni sistem regulacije protoka grejnih tela se obavlja ventilima. Radijatorski ventili se najčešće postavljaju u paru, gornji i donji ventil (navijak) koji se koristi za potpuno zatvaranje protoka fluida ka grejnom telu i za balansiranje. Radijatorski ventili mogu biti ugaoni i pravi, koji se povezuju sa cevima pomoću fitinga sa spoljnim i unutrašnjim navojem. Termostatski radijatorski ventili služe da u kombinaciji sa termostatskom glavom automatski održavaju sobnu temperaturu tačno na podešenom nivou ne zavisno od promena vremenskih uslova, prisustva ljudi, električnog osvetljenja i dr. To podešavanje temperature se postiže okretanjem termo glave u određeni položaj.

Vrh