U sistemu centralnog grejanja, osnovni sistem regulacije protoka grejnih tela se obavlja ventilima. Radijatorski ventili se najčešće postavljaju u paru, gornji i donji ventil (navijak) koji se koristi za potpuno zatvaranje protoka fluida ka grejnom telu i za balansiranje. Radijatorski ventili mogu biti ugaoni i pravi, koji se povezuju sa cevima pomoću fitinga sa spoljnim i unutrašnjim navojem. Termostatski radijatorski ventili služe da u kombinaciji sa termostatskom glavom automatski održavaju sobnu temperaturu tačno na podešenom nivou ne zavisno od promena vremenskih uslova, prisustva ljudi, električnog osvetljenja i dr. To podešavanje temperature se postiže okretanjem termo glave u određeni položaj.

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo