Toplotne pumpe koriste prirodnu toplotnu energiju iz zemlje, vazduha ili podzemnih voda. Time značajno doprinose uštedi na troškovima grejanja. Čak i na niskim spoljašnjim temperaturama rade vrlo efikasno i ne zagadjuju okolinu. Toplotnim pumpama se može iskoristiti i do 80% posto energetskih potreba objekta, besplatno iz okoline. Dok 20% energije treba dodati u obliku električne energije koja je potrebna za sam rad toplotne pumpe. Toplotne pumpe su posebno pogodne za niskotemperaturno podno grejanje i za radijatore sa niskim površinskim temperaturama.

U zavisnosti odakle uzimamo dodatnu besplatnu energiju delimo i toplotne pumpe: vazduh - voda, voda - voda i zemlja - voda.

Pored fantastičnog komfora i efikasnog grejanja, toplotna pumpa vam omogućava i izuzetno štedljivo hladjenje tokom leta.

Za razliku od svakog drugog uredjaja za grejanje, kod koga morate da platite mnogo više energije nego što iskoristite, kod toplotne pumpe je to suprotno. Naprotiv, višestruko više dobijete energije nego što platite.

Vrh