Crowne plaza

Lokacija:

  • Beograd

Period gradnje (isporuke):

  • 2013

Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Puštanje u rad fire i hidrantskog postrojenja (Grundfos CR pumpi 5-18kW visokopritisne višestepene)
Vrh