Fabrika FALKE

Lokacija:

  • Leskovac

Period gradnje (isporuke):

  • 2015

Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Viessmann parni kotao 2 x 4 t/h i parni kotao 1 t/h; Weishaupt gorionici; kompletna kotlarnica
Vrh