Toyota

Lokacija:

  • Čačak

Period gradnje (isporuke):

  • 2009

Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • DAIKIN klima oprema
Vrh