Podaci o Firmi

Osnovni podaci

 

Poreski Identifikacioni Broj (PIB) : 100165298
Matični broj pravnog lica : 17352067
Registarski broj : 01917352067
Opština : Voždovac
Mesto : Beograd
Naziv ulice : Braće Jerković
Kućni broj (broj i slovo) : 117 e
Obveznik PDV-a : DA
Šifra delatnosti : 4674
Broj poslovnog računa :
Banca Intesa 160-13424-59
Raiffeisen banka 265-1110310001073-78
NLB Banka 310-160131-67
Halkbank 155-22725-26
Sberbank 285-1501000000831-70
Societe generale banka 275-0010222967236-02
Piraeus bank 125-1792852-96

 

Obrazac PDV

Preuzmite obrasce PDV prijava i registracija firme

Izveštaj revizije

Preuzmite izveštaj revizije za 2008 godinu

izvestaj_ovlascenog_revizora 28.09.09. .pdf

Finansijski izveštaji za 2008

Preuzmite Finansijski izveštaj za 2008 godinu

finansijski_izvestaji_2008.pdf

 

Vrh