U sistemima centralnog grejanja najčešći načini izrade spojeva bakarnih cevi ostvaruje se putem mekog i tvrdog lemljenja. Meko lemljenje predstavlja spajanje metalnih materijala pomoću rastopljenog dodatnog materijal ili lema (kalaj) čija je temeratura topljenja niža od temperature osnovnog materijala - bakarnih cevi. Proces se odvija na temperaturama do 450C.

Kada je potrebno da spojevi izdrže veće temperature od 450C koristi se tvrdo lemljenje. Od tvrdih lemova najviše se koriste elektrolitički bakar i fosforni bakar, koji daju vrlo čvrste spojeve. Kod tvrdog lemljenja za čišćenje površina i sprečavanje oksidacije upotrebljavaju se: boraks, kiseli natrijum fosfat, stakleni prah, vodeno staklo itd.

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo