ProizvodjacPanelni radijatori predstavljaju jedinstvenu celinu koja odaje toplotu sa prednje površine u najvećem delu zračenjem, a sa zadnje strane koja je okrenuta prema zidu konvekcijom. Proizvode se od čeličnog lima koji je nešto deblji (1.25mm) iz razloga stabilnosti i izdržavanja većih pritisaka. Za veće kapacitete prave se iz dve iii tri paneIne ploče sa međusobnim odstojanjima radi formiranja kanala za strujanje vazduha koji se zagreva isključivo konvekcijom.

Da bi se povećala grejna površina na strani prema zidu iii u prostoru između dve ploče, zavaruje se lim u obliku koji obrazuje vertikalne kanale. Visina ovih grejnih tela su do 300 mm, kao i 600, 800 mm i veće. Dužine mogu biti i nekoliko metara. Panelni radijatori se postavljaju uz zidove, jer zahvaljujući dubini od nekoliko centimetara ne zauzimaju mnogo prostora, a odstojanje na koje se postavljaju od zida je 50 mm.

Vrh