ProizvodjacPocinkovani fiting služi za spajanje cevi sa navojem (cevna armatura-fiting) i koristi se u instalacijama za pitku vodu i hidrantsku mrežu.

Vrh