ProizvodjacToplotne pumpe vazduh/voda koriste toplotu iz vazduha tako što se toplota vazduha predaje radnom medijumu (R 410 A i R 407 C), kako bi se pospešilo njegovo isparavanje pre nego što uđe u kompresor. Nakon predaje toplote, vazduh se vraća u spoljašnju sredinu.

Toplotne pumpe vazduh/voda ne zahtevaju posebna mesta za ugradnju i idealne su za modernizaciju postojećeg sistema grejanja. Kao i u slučajevima gde nisu dostupne površine za bušenje sondi ili bunara. Sistem grejanja sa toplotnom pumpom vazduh/voda se može jednostavno proširiti sa solarnim kolektorima, kao i kondenzaconim kotlom.

Vrh