Gasni kotlovi se isporučuju za kućne instalacije grejanja kao etažni kotlovi za ugrađivanje u kuhinjama. Dimenzije kotlova su prilagođene standarnim kuhinjskim merama (850mm visine). Gasni kotlovi sadrže cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu, sigurnosni ventil. Kotlovi mogu biti atmosferski ili ventilatorski sa ili bez zagrevanja sanitarne vode.

Primenom kondenzacione tehnologije moguće je ostvariti dodatnu uštedu na troškovima grejanja u odnosu na konvencionalnu tehnologiju, uz dodatno smanjenje emisije štetnih materija. Ušteda se ostvaruje iskorišćavanjem toplote vodene pare iz dimnih gasova pri čemu dolazi do pojave kondenzata i smanjenja temperature dimnih gasova.

Na svetskom trzistu energenata sve veću ulogu i znacaj ima prirodni gas. Procene su da su rezerve prirodnog gasa dovoljne za narednih sto godina. Prirodni gas ispunjava tri uslova – kvalitet,ekonomska isplativost i ekoloski standard.
Prirodni gas se upotrebljava u domacinstvima i industriji. Upotrebom gasa u domacinstvima zadovoljavaju se energetske potrebe od 80 do 85% - grejanje,kuvanje,priprema tople vode.

Vrh

Group Protem Vam želi srećnu Novu godinu i Božić!

Želimo vam svako dobro, uspeh i sreću u predstojećoj 2022. godini,
a pre svega dobrog zdravlja.

Ovim putem vam dostavljamo i sledeće informacije:
- poslednji radni dan u ovoj godini je petak 31.12.
- firma neće raditi 03. i 07.01.2022. godine,
- u periodu od 04. do 16.01.2022. godine planiran je popis,
- prvi standardni radni dan firme u narednoj godini je planiran za 17.01.2022. godine.

Za sve dodatne informacija rado stojimo na raspolaganju.
Svako dobro!