Gasni kotlovi se isporučuju za kućne instalacije grejanja kao etažni kotlovi za ugrađivanje u kuhinjama. Dimenzije kotlova su prilagođene standarnim kuhinjskim merama (850mm visine). Gasni kotlovi sadrže cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu, sigurnosni ventil. Kotlovi mogu biti atmosferski ili ventilatorski sa ili bez zagrevanja sanitarne vode.

Primenom kondenzacione tehnologije moguće je ostvariti dodatnu uštedu na troškovima grejanja u odnosu na konvencionalnu tehnologiju, uz dodatno smanjenje emisije štetnih materija. Ušteda se ostvaruje iskorišćavanjem toplote vodene pare iz dimnih gasova pri čemu dolazi do pojave kondenzata i smanjenja temperature dimnih gasova.

Na svetskom trzistu energenata sve veću ulogu i znacaj ima prirodni gas. Procene su da su rezerve prirodnog gasa dovoljne za narednih sto godina. Prirodni gas ispunjava tri uslova – kvalitet,ekonomska isplativost i ekoloski standard.
Prirodni gas se upotrebljava u domacinstvima i industriji. Upotrebom gasa u domacinstvima zadovoljavaju se energetske potrebe od 80 do 85% - grejanje,kuvanje,priprema tople vode.

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo