U odnosu na većinu evropskih zemalja Srbija ima povoljniji geografski položaj za eksploataciju solarne energije. U Srbiji prosečno sunčevo zračenje je za oko 40% veće od evropskog proseka, ali i pored toga korišćenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije ili zagrevanje vode daleko zaostaje za zemljama Evropske unije. Intenzitet sunčevog zračenja pokriva u proseku 60% potreba za energentima za pripremu potrošne tople vode, dok leti ovo pokrivanje dostiže i 100%. Komponente koje čine solarni sistem su solarni kolektori, solarni bojler, ekspanziona posuda, pumpna grupa, diferencijalni termostat i cevi za povezivanje. Solarni sistem je moguće koristiti i kao podršku sistemu grejanja pri čemu se ova potreba može pokriti sa 15%.

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo