U sistemima centralnog grejanja strujanje vode može se ostvariti prirodnim i prinudnim putem. Kod prirodnog puta gravitacioni napor je taj koji stvara tok vode od kotla ka grejnim telima i nazad. Kod pumpnog grejanja, u rad se uključuje pumpa koja prenosi mehaničku energiju na tečnost i time se ostvaruje strujanje.

Kada su u pitanju toplovodni sistemi centralnog grejanja danas je skoro isključivo u primeni pumpno grejanje. Primena pumpi u sistemima omogućava projektovanje i izvođenje velikih razgranatih mreža.

U pumpnim sistemima takođe je moguće imati ″potopljena″ grejna tela (to su grejna tela koja se nalaze na manjoj koti u odnosu na kotao, npr. u podrumskim prostorijama ili etažama ispod podruma). Kod pumpnog grejanja napor pumpe je taj koji ostvaruje cirkulaciju vode u sistemu. Zato se pumpe u sistemima centralnog grejanja nazivaju cirkulacionim pumpama.

Iz ponude izdvajamo pumpe za grejanje, povećanje pritiska, klimatizaciju, potapajuće pumpe bunarske, kanalizacione i otpadne vode Sololift, vodosnabdevanje, snabdevanje podzemnim vodama itd.

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo