ProizvodjacRazdelnik za podno grejanje koji se sastoji od razdelnika sa meračima protoka, sabirnika sa gornjim delovima termostata, odzračnih ventila, slavina za punjenje i pražnjenje, završnih kapa i nosača.

Vrh