ProizvodjacCevna mreža u sistemima centralnog grejanja ima funkciju povezivanja izvora toplote sa grejnim telima u sistemu. Postoje različiti sistemi povezivanja instalcije grejanja, kao na primer: dvocevni sistemi sa gornjim i donjim razvodom, jednocevni sistemi – horizontalni i vertikalni, sa kratkom vezom i bez nje, itd.

Postoje i delovi cevne mreže koji ne služe za osnovnu funkciju – cirkulaciju grejnog fluida, ali imaju svoju ulogu i predstavljaju sastavni deo sistem za centralno grejanje. U ovu grupu spadaju sigurnosni, odzračni i regulacioni uređaji.

Vrh