ProizvodjacBakarnih cevi da bi se proizvele koristi se dezoksidirani visokofosforni bakar oznake Cu-DHP (prema EN1057) sa garantovanim sadržajem bakra 99.90% min., i sadržajem fosfora od 0.015%. do 0.040%. 

Bakarne cevi imaju mnoge prednosti u odnosu na plastične cevi i cevi od aluplasta: bakar je prirodan materijal koji se preporučuje za transport pijaće vode, podnosi veoma velike pritiske i temperature, nije podložan uticaju ultraljubičastog zračenja, prodiranju hidrokarbonata i kiseonika, bakar je ekološki materijal koji se lako može reciklirati (bezbroj puta bez promene svojih svojstva).

Bakarne cevi imaju široku primenu u: sistemima gasa i grejanja, instalacionim sistemima vodosnabdevanja, protivpožarnim sistemima, rashladnim postrojenjima i uredjajima, raznim granama industrije.

Vrh