ProizvodjacBakarnih cevi da bi se proizvele koristi se dezoksidirani visokofosforni bakar oznake Cu-DHP (prema EN1057) sa garantovanim sadržajem bakra 99.90% min., i sadržajem fosfora od 0.015%. do 0.040%. 

Bakarne cevi imaju mnoge prednosti u odnosu na plastične cevi i cevi od aluplasta: bakar je prirodan materijal koji se preporučuje za transport pijaće vode, podnosi veoma velike pritiske i temperature, nije podložan uticaju ultraljubičastog zračenja, prodiranju hidrokarbonata i kiseonika, bakar je ekološki materijal koji se lako može reciklirati (bezbroj puta bez promene svojih svojstva).

Bakarne cevi imaju široku primenu u: sistemima gasa i grejanja, instalacionim sistemima vodosnabdevanja, protivpožarnim sistemima, rashladnim postrojenjima i uredjajima, raznim granama industrije.

Vrh

Poštovani saradnici,

Želimo vam svako dobro i uspeh u zajedničkoj borbi u cilju sprečavanja širenja virusa SARS-Cov-2 ( COVID-19).
 

Privredno društvo Group Protem d.o.o. Beograd ovim putem vas informiše da će usled mera koje je preduzela država Srbija i proglašenja vanrednog stanja poštovati navedene mere, Uredbe i preporuke.
 

Obezbeđeni su uslovi rada zaposlenih (za koje je to moguće) od kuće, a u slučaju eventualne neophodnosti dolaska u firmu biće poštovana sva definisana pravila. Firma nastavlja sa normalnim prijemom porudžbina i isporučivanjem opreme uz pridržavanje svih higijenskih zahteva.
 

Molimo vas da svu komunikaciju sprovodimo putem telefona ili u elektronskoj formi.
 

Radno vreme firme i magacina je od ponedeljka do petka od 08:00 do 14:00h.
 

Na interent stranici http://www.groupprotem.com/kontakt možete pronaći sve kontakte odgovarajućih zaposlenih.
 

Za opšta pitanja i informacije molimo Vas da nas kontaktirate preko broja telefona 011 3096 999 ili e-mail adrese  info@protem.co.rs.
 

Svako dobro žele vam zaposleni Group Protem d.o.o.!