Proizvodjac Liveni kotlovi sastavljeni su od livenih članaka koji su tako oblikovani da se spajanjem formira u unutrašnji prostor ispunjen vodom, a spoljašnji delovi formiraju komoru za sagorevanje.

Vrh