Proizvodjac

Ventili sigurnosti

  • grid
  • list


Ventili sigurnosti su ventili koji se automatski otvaraju radi sprečavanja prekoračenja unapred određenog pritiska u sistemu, i koji se nakon smanjenja pritiska ponovo zatvaraju.

Standardni ventili sigurnosti su ventili koji, nakon dostizanja unapred određenog pritiska u sistemu, počinju otvaranje, i dostižu stepen otvorenosti neophodan da se višak fluida ispusti iz sistema, a da pri tome pritisak u sistemu ne poraste za više od 10%. 

Vrh