U sistemima centralnog grejanja cevna mreža ima funkciju povezivanja izvora toplote sa grejnim telima u sistemu. Postoje različiti sistemi povezivanja instalcije grejanja, kao što su: dvocevni sistemi sa gornjim i donjim razvodom, jednocevni sistemi –  vertikalni i horizontalni, sa kratkom vezom i bez nje, itd.

U sistemu cevne mreže postoje i delovi koji ne služe za osnovnu funkciju – cirkulaciju grejnog fluida, ali imaju svoju ulogu i predstavljaju sastavni deo sistem za centralno grejanje. U tu grupu spadaju odzračni, sigurnosni i regulacioni uređaji.

Vrh