5. JUN - SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

5. JUN - SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

    Svetski dan zaštite životne sredine ( ili okoline ) је dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljemda se skrenepažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebuočivanja životne sredine.
     Datum 5. junje odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. Na konferenciji se okupilo113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi medjunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Program zaštite je nazvan UNEP. Predlog da se proslavlja 5. juni je dala delegacija Jugoslavije i prema nekim izvorima, ovo je postao centralni dogadjaj Ujedinjenih nacija.

     Jedan od načina kako da zaštitimo životnu sredinu je upotreba obnovljivih izvora energije. Uz pomoć toplotnih pumpi se smanjuje upotreba konvencionalnih goriva i do 75%. Zamenom sistema za grejanje na čvrsta goriva sistemom sa toplotnom pumpom se dobija grejanje i hlađenje po ceni grejanja fosilnim gorivima, a emisija CO2 u atmosferu se značajno smanjuje. Isto tako, zamenom sistema za grejanje na elektro kotao se dobija četiri puta manja potrošnja električne energije, a samim tim i manja emisija štetnih gasova u atmosferu. Upotrebom podzemnih voda u toplotnim pumpama se ne utiče na njihov kvalitet, a sva upotrebljena voda se vraća u podzemlje tako da se ne utiče ni na njihovu količinu.

 

Vrh

Poštovani klijenti,
kontinualne i često nenajavljene promene cene dobavljača na tržištu čine nemogućim potpuno ažurnim održavanjem cenovnika na našim internet stranicama.
Firma Group Protem doo daje sve od sebe da cene koje vidite budu tačne, ali Vas ipak molimo da ih proverite putem telefonskog poziva ili e-mail-a sa našom
komercijalom pre donošenja konačne odluke i samog poručivanja.
Unapred hvala na razumevanju, Group Protem doo