PAR SAVETA KAKO DA EFIKASNO ISKORISTITE OGREVNO DRVO

PAR SAVETA KAKO DA EFIKASNO ISKORISTITE OGREVNO DRVO

Par saveta kako da efikasno iskoristite ogrevno drvo

1. Preporuka je da domaćinstva koriste prosušeno drvo, dakle, ono koje je prosušivano barem šest meseci. U zimskim mesecima, kad je relativna vlažnost vazduha visoka, drvo upija dodatnu količinu vode i zbog toga ne može da dostigne optimalnu vlažnost od oko 20 odsto.

2. Drvo je najbolje kupovati u aprilu, a ne kako se inače misli na jesen kad je drvo sirovo. Sirovo drvo sadrži i do 50 odsto vode u sebi i kao takvo jako teško gori. Ako se drvo kupi u aprilu, to je dovoljno vremena do jeseni da se ono prosuši i dostigne optimalnu vlažnost od oko 20 odsto, što je podesno za efikasno korišćenje.

3. Prilikom skladištenja drveta na otvorenom, da bi se postiglo pravilno prosušivanje potrebno je pokriti samo gornju površinu složaja i pričvrstiti pokrivač. Ukoliko se cepanice ili iscepano drvo slaže uz kuću potrebno je složaj odmaći od zidova kuće radi boljeg strujanja vazduha.
4. Važno je,  ako se drve slazu na otvorenom da budu okrenuta ka suncu, ako za to postoje uslovi, izbegavati severnu stranu i slagati drva na mestima gde ima dosta promaje. Tek posečeno drvo (sirovo drvo), nikako ne slagati u podrume niti takve složajeve potpuno obmotavati PVC folijama ili drugim materijalima jer će drvo početi da buđa.

5. Kada se drvo koje je skladišteno na otvorenom, posebno u periodu niskih temperatura i jakih mrazeva, unosi u toplu prostoriju, preporuka je da se ne ubacuje odmah u peć, već da se najpre stavi pored peći ili u spremnik peći kako bi se blago zagrejalo.

6. Bitno je i da dužina cepanice bude nekoliko centimetara manja u odnosu na dužinu ložišta, a prilikom punjenja ložišta obratiti pažnju da kora bude okrenuta na dole.

7. Takođe, prilikom punjenja ložišta nikako ga ne prepunjavati. Na taj način se postiže optimalno strujanje vazduha, koje potpomaže gorenje.

8. Što se tiče učestalosti punjenja, najbolje bi bilo ložište koje prima do 1 kg suvog ili prosušenog drveta, puniti na 25-30 minuta zavisno od karakteristika ložišta.

Vrh

Group Protem Vam želi srećnu Novu godinu i Božić!

Želimo vam svako dobro, uspeh i sreću u predstojećoj 2022. godini,
a pre svega dobrog zdravlja.

Ovim putem vam dostavljamo i sledeće informacije:
- poslednji radni dan u ovoj godini je petak 31.12.
- firma neće raditi 03. i 07.01.2022. godine,
- u periodu od 04. do 16.01.2022. godine planiran je popis,
- prvi standardni radni dan firme u narednoj godini je planiran za 17.01.2022. godine.

Za sve dodatne informacija rado stojimo na raspolaganju.
Svako dobro!