Zašto toplotna pumpa

Zašto toplotna pumpa

Niste znali?

 

Svako domaćinstvo poseduje uređaj sa rashladnim krugom, koji radi na istom principu kao i toplotna pumpa – frižider.

Frižider prenosi toplotu iz svoje unutrašnjosti hladeći namirnice koje su u njemu, i predaje je sa zadnje strane na višem temperaturskom nivou na vazduh iz okruženja.
Frižider dakle poseduje sve glavne komponente koje se nalaze i kod toplotne pumpe:
1. isparivač,
2. kompresor,
3. kondenzator i
4. ekspanzioni ventil,
kao i rashladno sredstvo koje cirkuliše u ovom krugu.

 

Kako toplotna pumpa funkcioniše?


Jednostavno, toplota iz okruženja (vazduh, zemnja ili voda) se koristi da rashladno sredstvo ispari, a u kompresoru koji predstavlja srce sistema se ono usisava u gasovitom stanju i komprimuje na visok pritisak kako bi moglo da se upotrebi na visokom temperaturskom nivou u Vašem sistemu grejanja. I tako u krug. Da bi se ovo ostvarilo neophodno je uložiti oko 25% pomoćne energije (uobičajeno električne) za potpuno korišćenje obnovljive energije iz okruženja. Na ovaj način dramatično se smanjuje potrošnja energije za zagrevanje Vašeg objekta. Naravno kvalitet samog objekta i instalacije grejanja imaju presudni efekat na nivo uštede, pa se u tom smislu apsolutno preporučuju niskotemperaturni sistemi (pre svega panelni – podno i zidno), ali i odgovarajući radijatorski odnosno sa ventilator konvektorima (fan-coil).

 

Dodatne koristi


Potrošna topla voda – iako se radi o zahtevu sa nešto višim temperaturama, toplotna pumpa i dalje predstavlja najekonomičnije rešenje za ovu namenu. Neophodno je samo izvršiti adekvatan tehnički izbor bojlera kako bi se obezbedio nesmetani prenos toplote. Savet je da bojler bude nešto veći sa vremenskim programom grejanja u noćnom periodu.
Hlađenje – toplotna pumpa Vam omogućuje da koristite isti uređaj i za grejanje i za hlađenje. Jednostavnim obrtanjem ciklusa generator toplote postaje rashladni uređaj. U zavisnosti od sistema, najčešće se koriste instalacije sa ventilator konvektorima, ali su u poslednje vreme popularni i panelni sistemi hlađenja (pre svega plafonsko).
Ekološki motiv – toplotne pumpe su generatori toplote koji najviše od svih doprinose očuvanju našeg okruženja. Korišćenje prirodnih izvora energije i rad bez emisije štetnih gasova garantuju zdravu i čistu budućnost kakvu želimo kako za nas, tako i za generacije koje dolaze.
Bez potrebe za lagerovanjem goriva, dimnjakom i njegovim održavanjem, bez potrebe za nepotrebnim zauzimanjem prostora u objektu koji se može iskoristiti za druge namene.

 

Toplotna pumpa - najekonomičnije i ekološki najpogodnije rešenje za grejanje i hlađenje Vašeg objekta.

Pogledajte kompletnu ponudu toplonih pumpi ovde.

Vrh

Poštovani saradnici,

Želimo vam svako dobro i uspeh u zajedničkoj borbi u cilju sprečavanja širenja virusa SARS-Cov-2 ( COVID-19).
 

Privredno društvo Group Protem d.o.o. Beograd ovim putem vas informiše da će usled mera koje je preduzela država Srbija i proglašenja vanrednog stanja poštovati navedene mere, Uredbe i preporuke.
 

Obezbeđeni su uslovi rada zaposlenih (za koje je to moguće) od kuće, a u slučaju eventualne neophodnosti dolaska u firmu biće poštovana sva definisana pravila. Firma nastavlja sa normalnim prijemom porudžbina i isporučivanjem opreme uz pridržavanje svih higijenskih zahteva.
 

Molimo vas da svu komunikaciju sprovodimo putem telefona ili u elektronskoj formi.
 

Radno vreme firme i magacina je od ponedeljka do petka od 08:00 do 14:00h.
 

Na interent stranici http://www.groupprotem.com/kontakt možete pronaći sve kontakte odgovarajućih zaposlenih.
 

Za opšta pitanja i informacije molimo Vas da nas kontaktirate preko broja telefona 011 3096 999 ili e-mail adrese  info@protem.co.rs.
 

Svako dobro žele vam zaposleni Group Protem d.o.o.!